Facebook Whatsapp

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  חוק יחסי ממון – עורך דין ענייני משפחה

   

  חוק יחסי ממון – איזון משאבים

   

  חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973 קובע מנגנון ברירת מחדל בסעיף 5 לחוק לפיו מחולק הרכוש המשותף של בני זוג עם פקיעת הנישואין . חוק יחסי ממון קובע הלכה למעשה כי כל רכוש שנצבר במהלך הנישואין הופך להיות משותף ללא כל קשר כל שם מי נרשם או מי בפועל רכש אותו.

   

  אילו נכסים לא נחשבים משותפים לפי חוק יחסי ממון?

   

  נכסים שהיו למי מהצדדים טרם הנישואין אינם ברי איזון והם נשארים בבעלתו של הצד שהם שייכים לו בזמן הגירושין . כמו כן נכסים שנתקבלו במתמנה או בירושה אף הם אינם נחשבים משותפים ומשויכים למי שקיבל אותם גם אם נתקבלו במהלל הנישואין. בנוסף פיצויים בגין נזקי גוף אותם מקבל מישהו מבני הזוג בזמן הנישואין אינם משותפים.

   

  האם ההפרדה הרכושית לפי חוק יחסי ממון היא מוחלטת?

   

  לא ממש ישנם מצבים שרכוש חיצוני יכול להתערבב במהלך הנישואין וכן יהפוך למשותף , למשל בניה על קרקע שהייתה של אחד הצדדים טרם הנישואין, שיתוף בן או בת הזוג בחשבון הבנק כשותף בחשבון שיש בו כספים טרם הנישואין , רכישת נכס שנרשם על שם שני הצדדים מכספים שהיו לאחד  מהם במהלך הנישואין, במקרים אלו ובעוד דוגמאות הרכוש החיצוני ייחשב כמשותף מכח כוונת שיתוף.

  כן חשוב להדגיש את דירת המגורים המוגדרת בפסיקת בתי המשפט כ"גולת הכותרת" ובמקרים הנכונים בתי המשפט ייטו לחלק בית שלכאורה אמור להיות בבעלות של רק אחד מהצדדים אך כל מקרה נבחן כמובן על פי נסיבותיו .

   

  בכל הקשור ל "נכסים חיצוניים",  שלא נרכשו במהלך הנישואין ע"י מאמץ משותף אלא הגיעו לידיו של אחד הצדדים עובר  לנישואין או בדרך של מתנה וירושה, אפשר שתחול חזקת השיתוף, וזאת כאשר נכסים אלו נטמעו ברכוש המשותף. כב' השופט בך בפרשת אבולוף מבהיר –

   

  "…אין איפוא הבדל עקרוני בין סוגי הרכוש. ההבדל הוא רק בקלות ובקושי היחסיים בהרמת נטל ההוכחה, אם בן זוג מנסה לסתור את החזקה. כאשר תא משפחתי מתפרק לאחר קיום חיי נישואין הרמוניים, הרי קיימת לדעתי הנחה, שהרכוש המצוי בידי שני בני הזוג הינו בבעלותם המשותפת, ונטל הראיה חייב לרבוץ על הצד המנסה להכחיש זאת. אלא שנטל זה יהיה ככלל קל יותר להרמה ביחס לרכוש שנרכש לפני הנישואין. אך בסופו של דבר תלויה הכרעה בכל מקרה בנסיבות המיוחדות של אותם נישואין ספציפיים…" (ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף, פד"י מז (5) בעמ' 596 : וכן ראה בע"א 45/90 עבאדה נ' עבאדה, פד"י מ"ח (2) עמ' 77 : בע"א 1880/95 דרהם נ' דרהם, פד"י נ (4) עמ' 865)

   

  ומכאן דבריו  של כב' הש' רובינשטיין –

   

  "מה איפוא שיעור הדברים? רוח העידן, פתיחת הדלתות לגישה שאינה "פורמלית" בלבד הנאחזת ברישום הנכס, אלא בוחנת מצבים חברתיים ואישיים למהותם, מרחפת על פני הפסיקה מזה שנים באשר לשיתוף הנכסים גם לגבי נכסים שנרכשו לפני הנישואין, ובמיוחד דירת המגורים … בעיני, בצד כל אלה, יש ביסוד הדברים ציפיה להגינות ביחסים בין בני אדם בכלל – נגזרת של תום הלב החולש על המשפט הפרטי (ראו והשוו סעיפים 39 ו – 61 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973), בחינת "אדם לאדם – אדם" (הנשיא ברק, רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה (1) 199, 279). זו גם תמציתו הערכית של הכלל "ועשית הישר והטוב" (דברים ו', י"ח) …ואכן, ככל שהתוכן המשותף שנוצק לקניין, ובוודאי לדירת המגורים של זוג ומשפחה, משמעותי יותר, וככל שהיתה שותפות נמשכת בחיי הנישואין ולה ביטויים מסוגים שונים, גם שהיתה שותפות נמשכת בחיי הנישואין ולה ביטויים מסוגים שונים, גם אם לא היו החיים הללו "גן של ורדים" בכל עת ובכל שעה, כך מצדיקה ההגינות כי תגבר ההתייחסות לחזקת השיתוף, במיוחד על נכס כמו דירת מגורים, קן המשפחה." (ה.ש – צ.ו : בע"מ 6939/04 פלוני נ' פולנית, מאגר נבו פסקתאות 6, 7 : וראה לאחרונה פסק דינה של כב' הש' טובה סיוון בתמ"ש (ת"א) 27722/01 נ.ד נ' נ.ר תק – מש 2007 (4) 40).

   

  ומה זה איזון משאבים ?

   

  איזון משאבים הוא המונח של חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג בזמן הגירושין כאשר למעשה בית המשפט או בית הדין הרבני קובע בהתאם להוראות חוק יחסי ממון כאמור לעיל מהו הרכוש המשותף ומה הרכוש אינו נחשב משותף ובסופו של יום עורך איזון בין שני הצדדים כדי שיהיה שיוויון ברכוש הנחשב משותף.

   

  מה נחשב רכוש משותף בזמן הנישואין ?

   

  מלבד הנכסים הפיסיים כגון בית רכב וכספים בחשבון בנק שאין עליהם חולק, ישנן עוד זכויות חשובות שהן משותפות בין היתר פנסיה , קופות גמל, נכסי קריירה , וזכויות סוציאליות נוספות אף ימי מחלה שלא נוצלו דמי פרישה פיצויי פיטרין וכו .

   

  איך מחשבים את הרכוש המשותף בזמן הגירושין?

   

  מלבד שווי הבית והרכב , יתר הזכויות הכספיות והסוציאליות מחושבות על פי חוות דעת של מומחה הנקרא אקטואר שהוא למעשה רואה חשבון מוסמך בתחום האקטואריה שהיא שיטת החישוב של הזכויות בין השאר שאלות מס היוון וכו בכדי לאפשר חלוקת שוויונית נכונה.

   

  האם אפשר לחרוג מחלוקת שוויונית לפי חוק יחסי ממון?

   

  אכן כן אך הדבר בפועל מתרחש במצבים מאד חריגים בלבד על פי סעיף 8 לחוק יחסי ממון המסמיך את בית המשפט או בית הדין הרבני לחלק את הרכוש שלא באופן שווה . לדוגמא מקרה של אלימות קשה ופגיעה באשה יכול להיות עילה לחלוקת לא שווה אך לא בכל מקרה .

   

  כבוד השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים קבע בע"מ 577/04, כדלקמן :

  "אכן, כפי שקבע, בית המשפט קמא מטרת סעיף 8 לחוק היא הקניית שיקול דעת לבית המשפט לשנות את הסדר איזון המשאבים על מנת למנוע תוצאות בלתי צודקות העלולות להיגרם בנסיבות מיוחדות. נ אמנם החוק לא קבע קריטריונים להפעלת שיקול הדעת, אולם הקנה ארבע דרכי פעולה, כמפורט בסעיף 8 לעיל. (ראו א' רוזן צבי, חוק יחסי ממון, 352).

   

  בע"מ 7272-10 : "העולה מן המקובץ מלמד :

   

  • ניתן לפעול מכוח סעיף 8 לחוק יחסי ממון כנגד בן זוג שהורשע באלימות חמורה כלפי בן – זוגו ולהפעיל אחת, או יותר מהחלופות הנזכרות שם ככל שנגרם לבן הזוג המותקף נזק כלכלי (בהתאם למתווה שהוצע על ידי חברי השופט נ' הנדל). זהו הסטנדרט הראשוני הראוי והוא אמור להיות מיושם בערכאה המבררת.
  • ניתן לפעול מכח סעיף 8 לחוק יחסי ממון גם כנגד בן זוג שהורשע באלימות קשה, או מתמשכת כלפי רעהו (וודאי כך אם הוא הורשע בנסיון לרצוח את בן הזוג) אפילו לא נגרם לבן הזוג המותקף נזק כלכלי מוכח. זהו ה "מקרה הפרטי המיוחד" וניתן להחילו בעניין שלפנינו כדי למנוע מצב של : "רשע וטוב לו".

   

  מחפשים עורך דין ענייני משפחה מומלץ בצפון ?

  עורך דין המאם חליחל , עורך דין מומחה בענייני משפחה וגירושין  ,עורך דין מומלץ בדיני משפחה בצפון ידאג לתת לכם מענה מקיף שלא תפספסו זכויות לפי החוק  . המאם חליחל עורך דין ונוטריון מומחה בדיני משפחה וגירושין בצפון לקבלת יעוץ משפטי מקצועי משרד עם ניסיון רב שנים בתחום  .

   

   

   

  לקביעת פגישת ייעוץ

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר   מאמרים נוספים

   לקביעת פגישת ייעוץ

   השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    קידום אתרים לעורכי דין
    Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support